Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska Białymstoku

W dniu 17 września w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa związana z wizytą Minister Rozwoju Regionalnego w Województwie Podlaskim.

W spotkaniu udział wzięli także Marszałek Województwa Podlaskiego, Jarosław Dworzański, Wojewoda Podlaski Maciej Żywno oraz Poseł na Sejm RP Robert Tyszkiewicz.

Pierwszym z poruszanych zagadnień była realizacja projektów końcowych ZPORR, która w Województwie Podlaskim przebiega szczególnie efektywnie, nawet na tle niezłego wydatkowania tych środków w skali całego kraju. Nasz region otrzyma dodatkowo ponad 22 mln zł na nieduże projekty wykonywane w ramach III priorytetu, o co zabiega samorząd województwa. Jeszcze do dnia wczorajszego mogliśmy spodziewać się jedynie 6 min zł na ten cel. Marszałek Województwa Podlaskiego, Jarosław Dworzański podkreślił pozycję lidera naszego województwa w sferze wydatkowania środków ZPORR i zapowiedział jednocześnie, że dodatkowe fundusze przeznaczone zostaną na te projekty, a jest ich ponad 20, które wcześniej z różnych przyczyn zostały pominięte pomimo dobrego przygotowania.

Kolejnym tematem zaprezentowanym podczas konferencji był Program Rozwoju Polski Wschodniej. W chwili obecnej wszystkie preumowy zostały już podpisane, natomiast zasadniczą kwestią pozostaje sprawa podpisania umów określających przyznanie środków. Wizyta Minister Bieńkowskiej była okazją oceny stanu przygotowania projektów. W ramach PRPW nasz region otrzyma 450 mln Euro oraz dodatkowo 20 mln Euro rozdysponowanych w formule konkursowej. Zdaniem Pani Minister pierwsze umowy, na początek z uczelniami wyższymi, zostaną podpisane już w listopadzie.

Podczas wizyty Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej omawiany był także temat Strategii Rozwoju Polski Wschodniej, która w chwili obecnej jest już ukończona, a nasz gość zapowiedział zaprezentowanie jej treści podczas swojej następnej wizyty w Województwie Podlaskim. Analizowano również kwestie związane ze współpracą transgraniczną w sytuacji pojawiających się symptomów otwarcia Białorusi na wspólne inicjatywy. Pani Minister przypomniała, że Rząd Polski przeznacza na współpracę transgraniczną na północno-wschodniej granicy 1/3 środków finansowych zarezerwowanych na całość zadań tego typu w całej Polsce.

W planie pobytu Pani Minster w Białymstoku jest dziś jeszcze złożenie kwiatów przy grobie Nieznanego Sybiraka przy ul. Piastowskiej oraz pod Pomnikiem Katyńskim przy Placu Katyńskim z okazji Dnia Sybiraka i rocznicy napaści przez ZSRR na Polskę. Następnie planowana jest wizytacja projektów, które powstały z funduszy ZPORR.

 

Źródło: Wrotapodlasia

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.