Interwencja dotycząca Trywieży - zakończona sukcesem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na odrolnienie ponad 15,8 hektarów gruntów klasy III na terenie wsi Trywieża w gminie Hajnówka. Decyzję o tym przesłał marszałkowi województwa Jarosławowi Dworzańskiemu wiceminister Kazimierz Plocke.

Jest to bardzo istotna decyzja, o którą poseł Robert Tyszkiewicz starał się od marca 2009r. poprzez interwencje i interpelacje składane do ministerstwa rolnictwa. W sprawie tej poseł Tyszkiewicz spotykał się również z osobami najbardziej zainteresowanymi, czyli mieszkańcami gminy Hajnówka i wójtem tej gminy p. Olgą Rygorowicz.

Powstanie zakładu ceramiki i kopalni iłów na terenie wsi Trywieża jest niezwykle istotne dla tamtejszej społeczności. Inwestor (austriacka firma Leier) zamierza bowiem stworzyć ok. 200 miejsc pracy, co dla 99-osobowej wsi Trywieża jest olbrzymim zastrzykiem ekonomicznym. Zgodnym przy tym z przyjętą przez Radę Gminy Hajnówka „Strategią Zrównoważonego Rozwoju gminy Hajnówka w latach 2007-2013”, gdzie jednym z głównych punktów jest „tworzenie sprzyjających warunków do utrzymania i zwiększania ilości miejsc pracy”.

W oparciu o badania przeprowadzone w lipcu 2008 r. przez Główny Urząd Statystyczny stwierdzono, że liczba osób bezrobotnych w powiecie hajnowskim wynosi 1400 osób, natomiast stopa bezrobocia do aktywnych zawodowo wynosi 6,8%. Z kolei średni dochód na mieszkańca w Gminie Hajnówka w 2006 r. wyniósł 1747, 29 zł brutto. Powstanie i utrzymywanie tam zakładu przemysłowego umożliwi wielu rodzinom pozostanie na swojej ziemi, ale też poprawę codziennego bytu.

- Osobiście uważam, że za długo to wszystko trwało. Ale mam wielki powód do satysfakcji, że w końcu się udało - powiedział Gazecie Wyborczej poseł Robert Tyszkiewicz.

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.