Poseł Tyszkiewicz walczy o Łapy

Kolejne interwencje w srawie pracowników ZNTK Lapy - tym razem poseł
Tyszkiewicz podjął działania mające na  rozpoznanie mozliwości wdrożenia
w zakładzie specjalnego programu pomocowego dla pracowników ZNTK Łapy.

W tej sparwie odbyły się juz rozmowy z Marszałkiem Województwa, Wojewodą
Podlaskim, przedstawicielami podlaskich urzędów pracy. Program opracowany
wspólnie z zakładem pracy i powiatowym urzędem Pracy bazuje na
tzw."pensjach postojowych", które w części są finansowane przez Fundusz
Pracy. By jednak do tego doszło zakład musi opracować program naprawczy.
W sprawie pracowników ZNTK Łapy w ostatnich dniach poseł Tyszkiewicz
wysłał zapytanie poselskie do Ministra Pracy; interwencje do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Białymstoku oraz do Starosty powiatu białostockiego.

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.