Robert Tyszkiewicz: PiS prowadzi wobec rejonu Puszczy Białowieskiej politykę niszczenia

puszcza 

- Nie ma się co dziwić, że Komisja Europejska  zdecydowała o wszczęciu postępowania wobec Polski w związku ze zwiększeniem wycinki w Puszczy Białowieskiej. PiS prowadzi wobec rejonu Puszczy Białowieskiej politykę niszczenia - tak poseł Robert Tyszkiewicz komentuje dzisiejszą decyzję.

 

Komisja Europejska zdecydowała o wszczęciu postępowanie przeciwko Polsce w związku z decyzją Ministerstwa Środowiska o zwiększeniu wycinki w Puszczy Białowieskiej. Według nieoficjalnych informacji Komisja zarzuca Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej (ws. ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny) oraz dyrektywy ptasiej (ws. ochrony dzikiego ptactwa); obie dyrektywy są podstawą europejskiego programu Natura 2000.

 

- Decyzja Komisji Europejskiej to reakcja na złą zmianę, z jaką mamy do czynienia w Puszczy Białowieskiej i przyległych do niej terenach. Przez 8 lat Platforma Obywatelska prowadziła tam politykę zrównoważonego rozwoju - podniosła standardy ochrony Puszczy Białowieskiej, jednocześnie przeznaczając środki na podniesienie jakości życia mieszkańców tych rejonów. To był swoisty społeczny kontakt, który pozwalał jednocześnie dbać o ludzi - i o przyrodę. PiS złamał ten kontrakt. Drastycznie obniżył poziom ochrony Puszczy, a jednocześnie zrezygnował z realizacji "Programu dla puszczy" - programu inwestycyjnego, który miał realnie poprawić jakość życia mieszkańców powiatu hajnowskiego. To jest złamanie porozumienia wobec każdej ze stron - i wobec ludzi, i wobec przyrody, to jest jawne złamanie polityki zrównoważonego rozwoju - podkreśla poseł Robert Tyszkiewicz. - Jedyne, co PiS ma do zaproponowania w polityce wobec Puszczy Białowieskiej, to radykalną wycinkę drzew, która nie przynosi korzyści mieszkańcom, za to narusza unijne prawo. Mieliśmy już podobny konflikt - o zachowanie doliny Rospudy na Suwalszczyźnie. Udało się go rozwiązać dzięki społecznemu porozumieniu. I takie samo rozwiązanie jest ciągle możliwe w Puszczy Białowieskiej - trzeba jednak wrócić do dialogu, by wspólnie ustalić kontraktu dla Puszczy.

Komisja Europejska zdecydowała o wszczęciu postępowanie przeciwko Polsce w związku z decyzją ministerstwa środowiska o zwiększeniu wycinki w Puszczy Białowieskiej. Według nieoficjalnych informacji Komisja zarzuca Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej (ws. ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny) oraz dyrektywy ptasiej (ws. ochrony dzikiego ptactwa); obie dyrektywy są podstawą europejskiego programu Natura 2000.

KE przeciwko Polsce ws. Puszczy Białowieskiej. Resort: nie dostaliśmy pisma 16 czerwca 2016, 14:56 1423 KE przeciwko Polsce ws. Puszczy Białowieskiej. Resort: nie dostaliśmy pisma Foto: tvn24 | Video: tvn24 Minister Środowiska tłumaczy wycinkę masowym występowaniem kornika atakującego świerki Komisja Europejska zdecydowała o wszczęciu postępowanie przeciwko Polsce w związku z decyzją ministerstwa środowiska o zwiększeniu wycinki w Puszczy Białowieskiej - dowiedział się korespondent TVN24 w Brukseli. - Do chwili obecnej do Ministerstwa Środowiska nie wpłynęło żadne oficjalne pismo w tej sprawie - odpowiada wiceminister środowiska. Według nieoficjalnych informacji Komisja zarzuca Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej (ws. ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny) oraz dyrektywy ptasiej (ws. ochrony dzikiego ptactwa); obie dyrektywy są podstawą europejskiego programu Natura 2000. (http://www.tvn24.pl)
Komisja Europejska zdecydowała o wszczęciu postępowanie przeciwko Polsce w związku z decyzją ministerstwa środowiska o zwiększeniu wycinki w Puszczy Białowieskiej - dowiedział się korespondent TVN24 w Brukseli. - Do chwili obecnej do Ministerstwa Środowiska nie wpłynęło żadne oficjalne pismo w tej sprawie - odpowiada wiceminister środowiska. Według nieoficjalnych informacji Komisja zarzuca Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej (ws. ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny) oraz dyrektywy ptasiej (ws. ochrony dzikiego ptactwa); obie dyrektywy są podstawą europejskiego programu Natura 2000. (http://www.tvn24.pl)
Komisja Europejska zdecydowała o wszczęciu postępowanie przeciwko Polsce w związku z decyzją ministerstwa środowiska o zwiększeniu wycinki w Puszczy Białowieskiej - dowiedział się korespondent TVN24 w Brukseli. - Do chwili obecnej do Ministerstwa Środowiska nie wpłynęło żadne oficjalne pismo w tej sprawie - odpowiada wiceminister środowiska. Według nieoficjalnych informacji Komisja zarzuca Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej (ws. ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny) oraz dyrektywy ptasiej (ws. ochrony dzikiego ptactwa); obie dyrektywy są podstawą europejskiego programu Natura 2000. (http://www.tvn24.pl)

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2018 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2018: Piotr Robert Konopelko.