Wzywamy do zaprzestania konfliktu wokół Puszczy Białowieskiej

Rząd PiS swoimi działaniami doprowadził do niespotykanego konfliktu wokół Puszczy Białowieskiej.

Jest to rujnujące zarówno dla lokalnej społeczności, jak i przyrody. Wzywam ministra Szyszkę do zatrzymania tego konfliktu:

- żądam natychmiastowego przerwania masowej wycinki drzew w puszczy,
- żądam otwarcia wstępu do lasu dla lokalnej społeczności i turystów,
- żądam wznowienia programu Leśne Dziedzictwo Europy, programu na 130 milionów złotych, który miał realizować ważne inwestycje turystyczne dla gmin Puszczy Białowieskiej.
Platforma Obywatelska przygotowuje i zgłosi projekt ustawy o rekompensatach dla samorządów na obszarach parków narodowych i krajobrazowych. Potrzebne są rozwiązania systemowe, które pomogą funkcjonować takim samorządom.
Obecna sytuacja zaktywizowała lokalną społeczność, która wystosowała apel o zakończenie sporów i podjęcie dialogu, w celu osiągnięcia kompromisu korzystnego zarówno dla puszczy, jak i lokalnej społeczności.

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.