Konferencja o relacjach polsko-białoruskich

Dla Polski Białoruś ma szczególną wartość. Jesteśmy otwarci na współpracę i normalizację naszych relacji, ale chcemy, by była ona realna i oznaczała postęp w kluczowych dla naszych dwustronnych stosunków obszarach. 25 lat relacji polsko-białoruskich to historia niespełnionych nadziei i niezrealizowanych projektów, ale także historia ciągłych powrotów. Jest coś w naszym sąsiedztwie, co każe nam na nowo podejmować próby, odbudowywać nadzieje, odnawiać dialog. Niektórzy powiedzieliby, że to Federacja Rosyjska. Ostatnie 25 lat potwierdza istnienie po obydwu stronach granicy realnej społecznej więzi sąsiedzkiej, kapitału wzajemnych sympatii, które tworzą presję na rozwój kontaktów i poszukiwanie nowych możliwości osiągania korzyści. Wobec wątłości relacji politycznych, polsko-białoruskie sąsiedztwo napędzane jest głównie siłą społecznych oczekiwań. Ważne jest, by stale zwiększać wymiar społeczny naszych dwustronnych kontaktów. Widzimy już jak pozytywne rezultaty przynosi liberalizacja ruchu granicznego w okolicach Puszczy Białowieskiej i Kanału Augustowskiego. Jest to ważne zarówno dla aktywizacji kontaktów międzyludzkich, jak i rozwoju potencjału turystycznego oraz gospodarczego regionów przygranicznych. Obie strony powinny dołożyć wszelkich starań, aby granica była miejscem jak najmniej uciążliwym, gwarantującym sprawny i bezpieczny przepływ ludności. Niezwykle istotne w tym kontekście jest notyfikowanie przez stronę białoruską wypełnienia wszystkich procedur ratyfikacyjnych umowy o małym ruchu granicznym.Treścią powinien być wypełniony dialog pomiędzy Białorusią a Polską i UE również w obszarze praw człowieka oraz wolności obywatelskich. Reakcja władz na próby przeprowadzenia pokojowych protestów wiosną bieżącego roku wzbudziła w Warszawie i innych stolicach europejskich uzasadnione zaniepokojenie. Europa chciałaby zobaczyć realne dowody, że białoruskie władze poważnie traktują powzięte zobowiązania – moratorium na karę śmierci lub jej całkowite zniesienie byłoby takim sygnałem.Chciałbym, by w przyszłości nasz dialog rozwijał się w duchu szacunku i zaufania. Polska była, jest i będzie gotowa wspierać Białoruś na drodze modernizacyjnej, dzieląc się również swoim własnym doświadczeniem. Choć dziś jesteśmy członkami różnych bloków polityczno-gospodarczych, nasze relacje mogą rozwijać się w sposób prawdziwie dobrosąsiedzki. Nadzieję na bardziej aktywne i otwarte sąsiedztwo dostrzegam w młodym pokoleniu Białorusinów, które dziś w liczbie wielu tysięcy wybiera studia w Polsce, poznaje rzeczywistość Unii Europejskiej i świata Zachodu, nawiązuje kontakty i przyjaźnie na przyszłość. Wierzę, że młodzi Białorusini i młodzi Polacy wypełnią nasze sąsiedztwo nową energią, dzięki czemu przełamią istniejące bariery.

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.