Obchody 100-lecia niepodległości Białorusi

100 lat temu w Mińsku Białorusini po raz pierwszy głośno wypowiedzieli wobec wspólnoty międzynarodowej swoje marzenie o niepodległości. Wtedy nie udało się go zrealizować. Jednak bez aktu założycielskiego Białoruskiej Republiki Ludowej w 1918 roku nie było by niepodległej Białorusi po upadku komunizmu. Dziś wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy sto lat temu ogłosili światu białoruskie aspiracje. Składając życzenia z okazji Święta Niepodległości naszym wschodnim przyjaciołom i dziękując wszystkim, którzy się do tej niepodległości na przestrzeni lat przyczynili, chciałbym szczególnie podziękować Białorusinom z Białostocczyzny. Poprzez pielęgnowanie tradycji, kultury i języka białoruskiego, wnieśli ogromny wkład w białoruską niepodległość. 
Dziś świętujemy białoruską niepodległość, ale nie możemy świętować białoruskiej demokracji. W tak uroczystym dniu dochodzą do nas informacje o aresztowaniach niezależnych dziennikarzy, działaczy opozycji demokratycznej. To pokazuje, że białoruska droga do wolności je jeszcze otwarta. Mam nadzieję, że jej ukoronowaniem będzie przynależność Białorusi do wielkiej wspólnoty Unii Europejskiej.

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.