Jubileusz Metropolity Sawy na Św. Górze Grabarce z udziałem posła Roberta Tyszkiewicza

Metropolita Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego arcybiskup Sawa od 10 lat kieruje polską Cerkwią. Z tej okazji na Św. Górze Grabarce odbyły się uroczystości jubileuszowe połączone  z obchodami 70-lecia  urodzin metropolity. W uroczystościach wzięli udział Wicepremier i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski,  posłowie na Sejm RP: Robert Tyszkiewicz, Krzysztof Jurgiel i Jarosław Matwiejuk, Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański oraz wielu przedstawicieli świata nauki, polityki i kultury a także hierarchowie duchowni z całej Polski, a także Ukrainy, Słowacji, USA, Francji.

Licznie przybyli też wierni z całego woj. podlaskiego oraz z całej Polski. Po ponad dwugodzinnym nabożeństwie i oficjalnych przemówieniach abp. Sawa zaprosił gości na uroczysty obiad.

Podczas swojego przemówienia Metropolita Sawa podkreślał, że przez ostatnie dziesięć lat cały czas otrzymywał wsparcie od Boga i Cerkwi. Podsumowując ostatnie dziesięć lat stwierdził,  że w tym czasie wyznawcy prawosławia organizowali  działalność edukacyjną w szkołach, szpitalach, wojsku i w więzieniach, dzięki czemu opieka duszpasterska stała się bardziej powszechna.

- Zagwarantowaliśmy Cerkwi w Polsce nienaruszalność kultu i praw majątkowych oraz powszechną duszpasterską opiekę – mówił abp Sawa.

Z okazji jubileuszu metropolia warszawska wydała księgę „W służbie Bogu i ludziom” – album prezentujący najważniejsze dla Cerkwi wydarzenia ostatniej dekady.  Metropolita obdarował księgą obecnych na uroczystościach przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz posłów wyrażając nadzieję, że wzbogaci ona ich wiedzę na temat działalności Cerkwi.

Metropolita Sawa urodził się w Śniatyczach w woj. lubelskim. Ukończył seminarium duchowne i Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Tytuł doktora uzyskał w Belgradzie. Wtedy też złożył śluby zakonne i przyjął imię zakonne Sawa. Od wielu lat jest uznanym autorytetem. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk teologicznych, a kilka uczelni z całego świata przyznało mu tytuły doktora honoris causa. Otrzymał też bardzo dużo kościelnych i świeckich nagród i odznaczeń. Zanim został zwierzchnikiem polskiej Cerkwi przez wiele lat mieszkał w Białymstoku – przez szereg lat był ordynariuszem diecezji białostocko-gdańskiej.

Św. Góra Grabarka koło Siemiatycz, na której odbywały się uroczystości, jest najważniejszym w kraju prawosławnym sanktuarium. Największe tłumy wiernych odwiedzają ją co rok w sierpniu, gdy przypada Święto Przemienienia Pańskiego.

Źródło: www.bialystok.uw.gov.pl