Pomoc dla poszkodowanych w nawałnicy

W nocy z 16 na 17 sierpnia przez woj. podlaskie przeszła nawałnica powodując olbrzymie straty w kilku gminach. Samorząd województwa i wojewoda opracowują system pomocy i przekazują dofinansowanie dla najbardziej poszkodowanych.

Straty  spowodowane wichurą wyniosły ponad 10 mln zł w gospodarstwach a w lasach na ponad 2 mln zł.

Wojewoda Podlaski trzykrotnie  dokonał zmian w budżecie na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku nawałnicy przekazał bezzwrotne zasiłki celowe w ogólnej kwocie 314 tys. zł na pomoc osobom poszkodowanym podczas dwóch sierpniowych nawałnic. Trafiły one do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, które będą wypłacać je poszkodowanym.

Wojewoda Maciej Żywno zwrócił się także do Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji o objęcie pomocą rządową odbudowy budynków mieszkalnych. Wniosek zyskał przychylność.

Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomił z rezerwy celowej 1.833.000 na pokrycie powstałych szkód w budynkach mieszkalnych w woj. podlaskim. Środki będą przekazywane na konta gmin sukcesywnie w miarę spływania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego informacji od samorządów o wysokości kosztów odbudowy.

Także fundusz Składkowy KRUS przeznacza ok. 1 mln zł na finansową pomoc dla ubezpieczonych w KRUS rolników z terenów ogarniętych kataklizmami.

Pomoc oferuje również Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników  dla objętych ubezpieczeniem społecznym rolników, które w dniach 14-17 sierpnia br. zostały poszkodowane przez tornada, burze i ulewny deszcz. Kwota dla woj. podlaskiego zostanie ustalona po sporządzeniu przez regionalne oddziały zestawień osób poszkodowanych.

Agencja Rynku Rolnego zobowiązała się przyspieszyć wypłatę zaliczek dla rolników z terenów dotkniętych klęską, pobranych w ramach zasad rozliczania kwot mlecznych.

Natomiast Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pomocy będzie udzielało za pośrednictwem następujących instrumentów finansowych:

- na mocy rozporządzenia RM o pomocy społecznej – kwota 15 mln zł na celowe zasiłki socjalne m.in. na remont maszyn i urządzeń – do wysokości 15 tys. zł na gospodarstwo;

- w ramach PROW 2007-2013 – dodatkowy nabór wniosków w działaniu: Modernizacja gospodarstw oraz w działaniu: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

- dodatkowe środki przeznaczone na kredyty preferencyjne – po zbilansowaniu zainteresowania rolników tym instrumentem;

- poprzez dopłaty do materiału siewnego i sadzeniaków

Również Zarząd Województwa Podlaskiego pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego zaakceptował podział między gminy kwoty 500 tysięcy złotych z budżetu województwa na pomoc rolnikom poszkodowanym w czasie ostatnich huraganów. Zarząd zwróci się też do Przewodniczącego Sejmiku z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Sejmiku w tej sprawie w dniu 2 września.

Agencja Rynku Rolnego zobowiązała się przyspieszyć wypłatę zaliczek dla rolników z terenów dotkniętych klęską, pobranych w ramach zasad rozliczania kwot mlecznych.

Natomiast Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pomocy będzie udzielało za pośrednictwem następujących instrumentów finansowych:

- na mocy rozporządzenia RM o pomocy społecznej – kwota 15 mln zł na celowe zasiłki socjalne m.in. na remont maszyn i urządzeń – do wysokości 15 tys. zł na gospodarstwo;

- w ramach PROW 2007-2013 – dodatkowy nabór wniosków w działaniu: Modernizacja gospodarstw oraz w działaniu: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

- dodatkowe środki przeznaczone na kredyty preferencyjne – po zbilansowaniu zainteresowania rolników tym instrumentem;

- poprzez dopłaty do materiału siewnego i sadzeniaków

Również Zarząd Województwa Podlaskiego pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego zaakceptował podział między gminy kwoty 500 tysięcy złotych z budżetu województwa na pomoc rolnikom poszkodowanym w czasie ostatnich huraganów. Zarząd zwróci się też do Przewodniczącego Sejmiku z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Sejmiku w tej sprawie w dniu 2 września.

Rolnków poszkodowanych przez nawałnicę odwiedził Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerrstwie Spraw Wewnętrznych i Aministracji. Towarzyszył mu Poseł RP Robert Tyszkiewicz,

Minister Siemoniak odwidził miejscowości w Gminie Zambrów- Chmiele oraz Czarnowo-Undy. W miejscowosci Chmiele obejrzał zniszczenia w gospodarstwach, w Czrnowie-Undach ocenił skalę zniszczeń w lasach.

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.