Interpelacja poselska w sprawie możliwości uczestnictwa w programie Karta Polaka - Tatarów Polskich

Poseł Robert Tyszkiewicz w połowie lipca 2009r. złożył do Marszałka Sejmu RP interpelację w sprawie:

możliwości rozszerzenia katalogu osób objętych programem Karty Polaka o Tatarów Polskich zamieszkujących obecnie poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej.

W powyższej sprawie zwrócili się do mnie przedstawiciele najstarszego w Polsce związku Tatarów Polskich a mianowicie Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Podlaskiego. Wnioskują oni o możliwość objęcia programem Karty Polaka członków ich społeczności zamieszkujących obecnie na terenie Republiki Białoruś.

Jak wiadomo z historii Rzeczypospolitej Polskiej udział Tatarów Polskich w tworzeniu codzienności, historii, wzbogacaniu kultury a także w walce o wolną Rzeczypospolitą jest wielowiekowy i niepodważalny.

Pierwsi osadnicy tatarscy to, co prawda jeńcy z czasu najazdu mongolskiego w roku 1241. Osadzeni na Podkarpaciu bardzo szybko się jednak asymilowali. Następną grupą, o której mówią historyczne zapisy to Tatarzy, których sprowadził Jan II Sobieski.

Jak w swojej pracy pisze mgr Marietta Daszuta (publikacja w „Życiu tatarskim” – maj 2008): ”Stosunkowo szybki proces asymilacji można wyjaśnić faktem, że imigranci przybywali w sposób pokojowy jako pożyteczni koloniści na obszarach opustoszałych, ponadto uznawali swoją podrzędność w stosunku do instytucji państwowych”. Ponadto, jednym z czynników asymilacji były też liczne małżeństwa zawierane z miejscową ludnością. Przypomnijmy także, że część społeczności Tatarów Polskich była podniesiona - za zasługi w walkach o Rzeczypospolitą - do stanu szlacheckiego.

Zakończenie II wojny światowej i wiążące się z tym nowe granice rozerwały większość tatarskiej społeczności RP. Część z nich porzuciła swoje rodzinne siedziby na Wileńszczyźnie, Grodzieńszczyźnie i wybrała dalsze życie w nowych granicach Rzeczypospolitej. Inni – z różnych względów, jak także wielu Polaków – pozostali w swoich rodzinnych, odwiecznych stronach stanowiących kiedyś Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Dziś – mimo, iż od wieków związani z RP - nie mogą korzystać z przywilejów wynikających z programu Karty Polaka.

A przecież, jak wskazuje Musa Czachorowski („Życie tatarskie” sierpień 2008r.) Tatarzy brali udział we wszystkich właściwie polskich zmaganiach. Dzielili wszelkie i dobre, i złe losy swojej Ojczyzny. I wylicza zasługi skupiając się jedynie na XX wieku, a i to wystarczy , by zrozumieć ogrom ich zaangażowania i głębokiej identyfikacji z polskością:

„Potomkowie stepowych wojowników walczyli o odzyskanie niepodległości 1918r, potem w szeregach jazdy tatarskiej im. Achmatowicza zmagali się z bolszewickim najazdem 1919-1920. I szwadron tatarski 13 Pułku Ułanów Wileńskich pod dowództwem rotmistrza Aleksandra Jeljaszewicza wykrwawił się w Kampanii Wrześniowej 1939r. Nie zabrakło Tatarów w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, ani też w 1 i 2 Armii Wojska Polskiego. Mordowano ich z każdej strony czego dobitnym przykładem jest los braci Kryczyńskich, liderów przedwojennego środowiska: Leona rozstrzelali hitlerowcy, Olgierda zamęczyli bolszewicy.”

Sprawując mandat poselski na terenie woj. podlaskiego, które jest obecnie miejscem rodzinnym dla największej w Polsce społeczności Tatarów Polskich , mam szczególny obowiązek i zaszczyt, by pomagając, podziękować i uhonorować ich wszystkich za wielowiekową pracę, walkę i poczucie identyfikacji z polskością i Polską, jako ich Ojczyzną.

Mając na uwadze ponad sześćsetletnie współtworzenie wspólnej historii, a także sytuację Tatarów Polskich zamieszkujących dziś tereny Białorusi zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem:

- Czy istnieje możliwość nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, zmian w zapisach, tak by społeczność Tatarów Polskich ze względu na ich niepodważalne zasługi uhonorować i wesprzeć?

- Czy istnieje możliwość w ramach obowiązujących zapisów rozszerzenia katalogu osób, które mogą być objęte programem Karty Polaka , co mogłoby stanowić symboliczny wyraz wdzięczności wobec Tatarów Polskich za ich wielowiekową służbę Rzeczypospolitej Polskiej?

 

Z poważaniem
Robert Tyszkiewicz
Poseł na Sejm RP

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.