Apel posła Roberta Tyszkiewicza w sprawie uchodźców w woj. podlaskim

APEL W SPRAWIE KAMPANII NA RZECZ TOLERANCJI I SOLIDARNOŚCI


Jestem zaniepokojony powtarzającymi się aktami nietolerancji i rasizmu wobec cudzoziemców w naszym regionie, zwłaszcza, że w ostatnim czasie przybierają one formę przemocy fizycznej. Sprawcy, którzy dotychczas malowali na murach rasistowskie i antysemickie hasła najwyraźniej przechodzą od słów do czynów.


Pobicie dwóch kobiet, uchodźców z ogarniętej wojną Czeczenii, które w naszym kraju poszukiwały dla siebie i swoich rodzin bezpiecznego schronienia, jest czynem tak haniebnym, tak uderzającym w swojej nikczemności, że nikt przyzwoity nie może pozostać wobec tego faktu obojętnym. Pragnę wyrazić moją solidarność z obywatelami wolnej Czeczenii mieszkającymi w naszym regionie i zapewnić, że będziemy walczyć z każdym przypadkiem naruszenia Waszej wolności.


Głęboko wierzę, że społeczność województwa podlaskiego, które na przestrzeni dziejów było miejscem schronienia dla ludzi różnych wyznań i narodów, gdzie obok siebie zgodnie żyli i wciąż żyją Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Tatarzy, Romowie, gdzie kwitła kultura żydowska, ma w sobie dość siły, aby przezwyciężyć pojawiające się zło nienawiści rasowej i nietolerancji. Zło, będące zaprzeczeniem tradycji Rzeczypospolitej Wielu Narodów, której nasz region jest ostatnim dziedzicem w granicach III Rzeczypospolitej.


Szczególna odpowiedzialność wobec tych wyzwań staje przed przedstawicielami życia publicznego regionu i rozmaitych władz. W tym kontekście za niedopuszczalne uważam zachowanie posła Lecha Kołakowskiego, który poprzez swoją publiczną kampanię na rzecz likwidacji ośrodka dla uchodźców w Łomży zburzył kruchą tkankę solidarności społecznej i pobudził do działania ludzi ogarniętych nienawiścią. Niech ten godny pożałowania przypadek będzie przestrogą dla wszystkich, którzy chcieliby budować swoją popularność polityczną na niechęci wobec „obcych”. Dziękuję łomżyńskim radnym za ich szybką reakcję, potępienie rasizmu i ksenofobii oraz głos rozsądku w sprawie ośrodka dla uchodźców. Dziękuję wojewodzie podlaskiemu i prezydentowi Białegostoku za ich systematyczne zaangażowanie na rzecz uchodźców. Dziękuję młodym mieszkańcom Łomży, za to, że stając w obronie napadniętych kobiet, pokazali, że bandyci nie mogą liczyć na społeczną obojętność.


Ze złem trzeba walczyć. Potrzebujemy bardziej skutecznego ścigania przestępstw o rasistowskim podłożu, tak by każdy, kto podnosi rękę na bezbronnego człowieka o innym kolorze skóry, odmiennym ubiorze, czy mówiącego innym językiem nie czuł się bezkarny. Także ten, który wypisuje na murach hasła nawołujące do nienawiści wobec „innych”. To wymaga współdziałania wszystkich służb strzegących porządku w naszym regionie. Dlatego zwrócę się do komendanta wojewódzkiego policji z propozycją przeprowadzenia przez policję szkoleń na temat technik ścigania przestępstw o podłożu rasistowskim dla funkcjonariuszy straży miejskich i firm ochroniarskich oraz podjęcie działań koordynujących.

Jeszcze ważniejsze jest, aby złu przeciwdziałać, zanim się rozwinie. Potrzebujemy regionalnej kampanii na rzecz tolerancji i solidarności. Zwrócę się w tej sprawie do wojewódzkiego kuratora oświaty, aby zagadnienia te znalazły szczególny wyraz w programie nauczania szkolnego. Zwrócę się do marszałka województwa z wnioskiem o przeznaczenie środków finansowych na program konkursowy, skierowany do organizacji pozarządowych, zajmujących się pracą z uchodźcami oraz przeciwdziałaniem rasizmowi i promocją tolerancji. Zwrócę się do wojewody podlaskiego, aby jedno z najbliższych posiedzeń wojewódzkiej komisji dialogu społecznego poświęcić sprawie uchodźców oraz walki z przejawami rasizmu. Wierzę, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z tymi problemami, bo wiem, że tu, na pograniczu Rzeczypospolitej, jak śpiewał Czesław Niemen, „ludzi dobrej woli jest więcej”.

Robert Tyszkiewicz
Poseł na Sejm RP

 

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.