Interwencja w sprawie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce i Filii Szkoły Podstawowej w Rudce z siedzibą w Niemyjach Nowych

Białystok, 16 lipca 2008  r.

Biuro Poselskie
Roberta Tyszkiewicza
Posła na Sejm RP
ul.Malmeda 10
15-440 Białystok

Sz. P.
Jerzy Kiszkiel
Podlaski Kurator Oświaty

Interwencja poselska

Działając na podstawie art. 20 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 roku, Nr 221, poz. 2199 z póź. zm.), zwracam się z interwencją w sprawie transportu uczniów z gminy Rudka do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce i Filii Szkoły Podstawowej w Rudce z siedzibą w Niemyjach Nowych.

W powyższej sprawie zwrócił się do mnie wójt gminy Rudka Andrzej Anusiewicz. Skierował on prośbę do Podlaskiego Kuratorium Oświaty o przydzielenie autobusu szkolnego na potrzeby uczniów wymienionych wyżej szkół.

W chwili obecnej gmina w swych zasobach posiada tylko jeden sprawny autobus, który spełnia wymagania techniczne i może bezpiecznie dowozić dzieci do tych dwóch placówek.

W ubiegłym roku były użytkowane jeszcze dwa pojazdy, ale jeden (z ponad 20 letnim stażem) uległ poważnej awarii i nie nadaje się już do remontu; drugi zaś (rok młodszy od wycofanego z transportu) jest bardzo awaryjny i nie może w pełni zaspokajać potrzeb uczniów. A jest ich sporo, bo łącznie w tych dwóch szkołach uczy się 301 uczniów, z czego jedna trzecia musi do szkoły dojeżdżać. Gmina Rudka jest najbiedniejszą gminą w powiecie bielskim, stąd też mała liczba prywatnych samochodów wśród mieszkańców gminy. Co oznacza, że niewielu rodziców uczniów dojeżdżających może zapewnić im transport do szkoły.

Gmina, aby spełnić ustawowym obowiązek dowozu szkolnego musi mieć trzeci autobus. Wnoszę więc do Pana kuratora prośbę o pozytywne rozpatrzenie wniosku władz gminy Rudka.

Z poważaniem
Robert Tyszkiewicz
Poseł na Sejm RP

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.