Interwencja w sprawie miszkańców Osiedla Zawady w Białymstoku

Białystok, dnia 20 paźdzernika 2008 r.

Biuro Poselskie

Roberta Tyszkiewicza

Posła na Sejm RP

ul. Malmeda 10

15-440 Białystok

Sz.P.

Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białegostoku

ul.Słonimska 1

15-950 Białystok

Interwencja poselska 

Działając na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2199 z póź., zm.), zwracam się do Szanownego Pana Prezydenta z interwencją w sprawie zgłoszonej mi przez mieszkańca Osiedla Zawady w Białymstoku.

Osoba ta zwraca uwagę na bardzo złą jakość dróg jaka występuje w Zawadach.

Jak powszechnie wiadomo dzielnica ta od 2002 r. jest częścią Białegostoku. Jak zauważył proszący o interwencję, kolejne ekipy rządzące miastem, obiecywały zmiany w przedmiocie polepszenia stanu dróg, jednak w praktyce nie uczyniono nic, aby ten problem rozwiązać.

Stan dróg na opisywanym osiedlu, z wyjątkiem ulicy Zawady i części ulicy Lodowej jest bardzo zły, wręcz katastrofalny. W tym miejscu zauważyć należy, iż ulicą Lodową bez żadnych przeszkód i zakazów jeżdżą wielotonowe pojazdy, czego skutkiem jest szybkie pogarszanie jakości drogi.

Mieszkańcy osiedla Zawady zwracają uwagę na to, że w przeszłości kierowali już prośb do  urzędników z Departamentu Dróg w przedmiocie chociażby prowizorycznego wykonania nawierzchni z tzw. destruktu asfaltowego lub betonowego na dalszej części ulicy Lodowej, a dokładniej rzecz ujmując do Kościoła Św. Krzysztofa lub chociażby w okolicach ul. Końcowej. Jednak apele te nie przyniosły  żadnego pożądanego efektu.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że mieszkańcy Zawad występowali do Pana Prezydenta z prośbą o zajęcie się całą sprawą. Po tej interwencji na Lodowej i innych ulicach Zawad pojawiała się równiarka. Niestety, po dwóch tygodniach wszystko wracało do stanu poprzedniego.

 

Z relacji jednej z urzędniczek Urzędu Miasta, jak twierdzą mieszkańcy opisywanego osiedla wynika, że limit wydatków na równanie dróg w Zawadach został już wyczerpany. Kwota przeznaczona na ten cel miała rzekomo przekroczyć milion złotych. Proszący o interwencję u Pana Prezydenta zwracają uwagę, że wspomnianą kwotę wydano niestety, ale w sposób niewłaściwy., ponieważ bardziej opłacalne byłoby prowizoryczne utwardzenie drogi.

Biorąc pod uwagę zły stan dróg na przedmiotowym osiedlu, a także obecną porę roku zauważyć należy, iż Zawady staną się miejscem, w którym będzie bardzo trudno poruszać się także pieszo. Osoby zamieszkujące Zawady pragną zwrócić uwagę urzędników także na to, iż obiecano im budowę ulicy Lodowej, jednak ma to nastąpić dopiero jesienią przyszłego roku. W związku z tym mieszkańcy Zawad przez okres następnych dwunastu miesięcy będą narażeni na uszkodzenia samochodów, wynikające z poruszania się po ulicach, które takimi są jedynie z nazwy. Ponadto nikt z nas w miejscu, w którym stale zamieszkuje z całą pewnością nie życzy sobie oglądania widoków jakie mogli zaobserwować mieszkańcy naszego miasta w minionych stuleciach.

 

W związku z tym, że przedstawiony w niniejszym piśmie problem wydaje się być niezwykle ważny nie tylko ze względu na przeciwieństwa z jakimi na co dzień muszą borykać się mieszkańcy  Zawad, ale także ze względu na wizerunek całego naszego miasta, zwracam się do Pana Prezydenta  z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie i w miarę możliwości podjęcie niezbędnych działań zmierzających do skutecznej poprawy jakości dróg na opisywanym osiedlu. Pańska pozytywna reakcja na ten problem może przyczynić się w znacznym stopniu do pogłębienia zaufania obywateli do obecnych władz Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ponieważ skuteczne działanie w interesie społeczeństwa jest przyczyną wzrostu poparcia nie tylko dla określonego sposobu wykonywania swoich obowiązków, ale także może stanowić przyczynę wzrostu poparcia  dla wszystkich, którzy podejmują czynności prowadzące do zaspokajania potrzeb obywateli.

 

Z poważaniem
Robert Tyszkiewicz
Poseł na Sejm RP

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.