Interwencja w sprawie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A.

Białystok, 19 listopad 2008 roku

Biuro Poselskie
Roberta Tyszkiewicza
Posła na Sejm RP
ul. Malmeda 20
15-440 Białystok

Sz. P.
Wojciech Balczun
Prezes Zarządu
PKP Cargo S.A.

Interwencja poselska

Działając na podstawie art. 20 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U.    z 2003 roku, Nr 221, poz. 2199 z póź. zm.), zwracam się z  interwencją w sprawie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A.

Zgłosili się do mnie w tej sprawie zarówno dyrekcja ZNTK w Łapach jak i zakładowe związki zawodowe reprezentowane przez Międzyzakładowy Związek Zakładowy „Jedność” i Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” przy ZNTK w Łapach.

Wszyscy jednoznacznie podkreślają i zarzucają spółce przez Pana kierowanej niezrozumiałe dla nich nieprawidłowości w stosowaniu procedur przy podejmowaniu przez PKP CARGO S.A. decyzji o podziale wagonów do remontów pomiędzy poszczególne zakłady naprawcze. Stwierdzają, iż zakład w Łapach jest traktowany w sposób wyjątkowo krzywdzący w stosunku do innych podległych PKP CARGO S.A. jednostek.

Wedle informacji otrzymanych przez kierownictwo ZNTK w Łapach  zastanawiające jest, iż oferta zakładu z Łap  (złożona 5 maja br.) na wykonanie napraw okresowych 1.200 węglarek została przedstawiona innym spółkom, co pozwoliło im na obniżenie swoich cen. W wyniku tego ZNTK Łapy podpisało umowę na naprawę jedynie 535 wagonów i nawet nie zostało zaproszone do negocjacji na remont kolejnych 840 węglarek. Wedle przedstawionych mi informacji wybrane zostały firmy, które wcześniej zapoznały się ze szczegółami łapskiej oferty. „Wyciek” owych informacji spowodował także – zdaniem dyrekcji i związków zawodowych ZNTK Łapy – iż w dniu 14 lipca br. PKP CARGO S.A. zmieniło warunki  umowy na naprawę owych 535 wagonów, w wyniku czego została obniżona cena za remonty wagonów.

Dodatkowo ZNTK Łapy niepokoi fakt, iż w dniu 13 sierpnia  nastąpiła kolejna zmiana umowy,

w wyniku czego PKP CARGO S.A. zmniejszyła ilość napraw wagonów o 100 sztuk. Według informacji zebranych przez ZNTK w Łapach redukcja zamówień  dotyczyć miała wszystkich zakładów, okazało się jednak, że ominęła Fabrykę Wagonów Gniewczyn S.A., z którą na dodatek PKP Cargo nie tylko nie zmieniła umowy, ale podpisała nową na remont ok. 250 wagonów.

W związku z tym, iż zakład ZNTK w Łapach jest obecnie jedynym zakładem w gminie i powiecie łapskim, zatrudniającym ok. 800 osób ma istotny wpływ na gospodarkę, statystykę zatrudnienia i poziom bezrobocia w całym powiecie. Zakład ów, po upadku cukrowni Łapy jest niezwykle istotnym pracodawca w skali całego regionu podlaskiego, a jego kondycja finansowa przekłada się bezpośrednio na poziom życia większości mieszkańców miasta Łapy.

Dlatego zwracam się do Pana o ustosunkowanie się i wyjaśnienie wątpliwości zgłoszonych przez dyrekcje i przedstawicieli związków zawodowych ZNTK Łapy:

- Na jakich zasadach PKP Cargo S.A. prowadzi procedurę ofertową dotycząca napraw wagonów?

- Czy jest możliwe, by informacje zawarte w ofercie, mające istotny wpływ na wynik negocjacji, a co za tym idzie na stan finansowy zakładu, były przedstawiane innym, konkurencyjnym spółkom startującym w tym samym konkursie ofert? I czy w tym przypadku do tego doszło?

- Czy w związku z zapisem w umowie obecnie realizowanej przez ZNTK Łapy a mówiącej o konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. na dalsze wykonywanie remontów po przekroczeniu kwoty 10 mln zł brutto, zostały podjęte kroki by taką zgodę dla ZNTK Łapy uzyskać? Jej brak bowiem - wedle zapisów w umowie – uniemożliwia zakładowi sprzedaż wagonów, które obecnie wykonuje.

Z poważaniem
Robert Tyszkiewicz
Poseł na Sejm RP


 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.