Interwencja w sprawie państwa Czarneckich z Białegostoku

 Białystok, 16 lipca 2008  r.

Biuro Poselskie
Roberta Tyszkiewicza
Posła na Sejm RP
ul. Malmeda 10
15-440 Białystok

Sz. P.
Andrzej Ostrowski
Dyrektor
Zarządu Mienia
Komunalnego
w Białymstoku

Interwencja poselska

Działając na podstawie art. 20 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U.    z 2003 roku, Nr 221, poz. 2199 z póź. zm.), zwracam się z  interwencją w sprawie państwa Czarneckich z Białegostoku.

Jest to wielodzietna rodzina mieszkająca od lat w fatalnych warunkach socjalnych. Składa się z 7 osób, w tym czwórki dzieci od 13 do 19 lat (dwoje niepełnosprawnych umysłowo w stopniu znacznym) matki, sparaliżowanego w części ojca oraz jego matki. 75-letniej  schorowanej osoby.

Wobec tych członków rodziny, których zdrowie jest dalekie od choćby dobrego, wymagana jest intensywna rehabilitacja i terapia. W przypadku pana Andrzeja Czarneckiego, dysponuje on zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym jego słowa, iż wymaga on codziennej stałej opieki oraz wręcz rehabilitacji.

Z uwagi na stan zdrowia części rodziny Czarneckich niezbędne jest im mieszkanie w centrum miasta (z uwagi na bliskość placówek medycznych i rehabilitacyjnych) oraz na parterze ( a to ze względu na stan pana Czarneckiego, ma duże trudności z chodzeniem). Starania państwa Czarneckich o zamianę lokalu – mieszkają obecnie na odległej ul. Klepackiej – zostały pozytywnie zaopiniowane przez Społeczną Komisje Mieszkaniową powołana Zarządzeniem Nr 291/07 Prezydenta Miasta Białegostoku.  Na tej podstawie państwo Czarneccy zostali umieszczeni na liście  zamian lokali mieszkaniowych jako osoby uprawnione do zamiany lokalu na inny położony na parterze w innej dzielnicy.

Niestety, państwo Czarneccy od jesieni ubiegłego roku – kiedy to otrzymali powyższą decyzję – nie mają żadnych informacji o możliwości zmiany mieszkania. Wielokrotnie dopytywali się w siedzibie ZMK o propozycje lokalowe, nie uzyskali żadnej konkretnej odpowiedzi.

Zwracam się więc z prośbą o zainteresowanie się sytuacją rodziny Czarneckich, która jest także bardzo poważna ze względu na ich obecne sąsiedztwo. Stan zdrowia pana Czarneckiego jest przedmiotem drwin i ataków słownych wielu osób zamieszkujących sąsiednie mieszkania i bloki. Dzieci państwa Czarneckich, które cierpią na upośledzenie umysłowe, ze względu na własne bezpieczeństwo są wychowywane w mieszkaniu. Nie mogą wyjść na podwórko, bo tam padają wobec nich wyzwiska, wulgarne szyderstwa wyśmiewające ich chorobę, zdarzały się także napaści fizyczne.

Składam na ręce Pana Dyrektora prośbę o wnikliwą analizę opisanej sytuacji. Jeśli istnieje jakakolwiek możliwość pomocy państwu Czarneckim – wnoszę o skorzystanie z niej. Być może jakąś nadzieją dla nich będzie choć informacja, kiedy mogą się spodziewać jakiejkolwiek propozycji zmiany lokalu.

Robert Tyszkiewicz

Poseł na Sejm RP

 

Dzięki interwencji Posła Roberta Tyszkiewicza Państwo Czarneccy w dniu 8 maja 2009 r. otrzymali propozycję najmu lokalu mieszkaniowego na parterze, składającego się z 4 izb o powierzchni użytkowej 63,95 m2.

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.