Interwencja w sprawie Onufrija Ramanowicz

Warszawa, 10 kwietnia 2008 r.

Robert Tyszkiewicz
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący
Zespołu Parlamentarnego ds. Białorusi

Sz. P.
Zbigniew Ćwiąkalski
Minister Sprawiedliwości

Działając na podstawie art. 20 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się do Pana Ministra w sprawie, która w mojej ocenie nosi znamiona łamania fundamentalnego prawa człowieka do sprawiedliwego procesu sądowego.

W białostockim areszcie śledczym od początku marca 2008 r. przebywa w oczekiwaniu na deportację obywatel Republiki Białoruś Onufrij Ramanowicz, zatrzymany na podstawie białoruskiego listu gończego, oskarżony o rzekome malwersacje podatkowe na terenie Białorusi. W rzeczywistości Onufrij Ramanowicz to współpracownik Aleksandra Milinkiewicza, przewodniczącego Ruchu „Za Wolność”. Wspierał jego kampanię prezydencką w 2006 r., odpowiadając m.in. za drukowanie materiałów wyborczych i organizację pikiet. Aresztowano go wówczas na trzy dni, tuż przed wyborami i przedstawiono wyżej wymienione zarzuty.

Ramanowicz opuścił Republikę Białoruś w maju 2006 r. w obawie przed prześladowaniami i niesprawiedliwym procesem. Złożył w Polsce wniosek o nadanie mu statusu uchodźcy. Po roku oczekiwania otrzymał decyzję odmowną Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jego odwołanie poparła Rada do Spraw Uchodźców, która 1 sierpnia 2007 roku anulowała decyzję prezesa UDSC.

Przedstawiciele białoruskiej opozycji za pośrednictwem mediów zwracają się do polskich władz o nie wydawanie Ramanowicza białoruskiemu wymiarowi sprawiedliwości twierdząc, że w swoim kraju nie ma on szans na rzetelny i sprawiedliwy proces. Aleksander Milinkiewicz w  swoim oświadczeniu stwierdza „Jestem przekonany, że obecne działania białoruskich władz w stosunku do pana Onufrija Ramanowicza to prześladowania z powodów politycznych. Nie jest to pierwszy przypadek fabrykowania przez białoruskie służby  państwowe fałszywych oskarżeń  przeciwko działaczom opozycji białoruskiej”.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności zwracam się do Pana Ministra z prośbą o osobiste zainteresowanie sprawą. Proszę także o zwrócenie uwagi instytucjom wymiaru sprawiedliwości prowadzącym sprawę Ramanowicza na potrzebę:

- zasięgnięcia pełnej opinii co do sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka i obywatela w Republice Białoruś, w tym zwłaszcza prawa do sprawiedliwego procesu przed niezawisłym sądem;

- uwzględnienia świadectw przedstawicieli opozycji demokratycznej, mówiących o politycznej działalności Ramanowicza i związanych z tym faktem prześladowań ze strony władz białoruskich;

- uwzględnienia decyzji Rady do Spraw Uchodźców w sprawie wniosku Ramanowicza o przyznanie mu w Polsce statusu uchodźcy.

Jednocześnie proszę Pana Ministra o rozważenie, czy dla realizacji umowy o pomocy prawnej pomiędzy Polską a Białorusią z 1994 roku rzeczywiście niezbędne jest w każdym przypadku występowanie przez polską prokuraturę z wnioskiem o aresztowanie osób ściganych listem gończym przez władze białoruskie? Proszę w tym kontekście o rozważenie zasadności pozostawania w areszcie Onufrija Romanowicza.

Jestem przekonany, że Pan Minister, znany ze swojego przywiązania do wartości demokratycznych uczyni wszystko, aby Onufrij Ramanowicz znalazł w Polsce tak bardzo oczekiwaną przez siebie sprawiedliwość.

Z wyrazami szacunku

Robert Tyszkiewicz

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.