Program dla Białegostoku - Białystok stolicą Podlasia

 1. Nowa wizja rozwoju Białegostoku
  • najsilniejszy ośrodek gospodarczy, naukowy i kulturalny wschodniej Polski
  • miasto zapewniające warunki życia na miarę oczekiwań mieszkańców.
 2. Nowe miejsca pracy dla mieszkańców Białegostoku
  • specjalna strefa ekonomiczna: przyciągnięcie dużych inwestorów i szansa dla lokalnych przedsiębiorstw
  • obniżenie kosztów zatrudnienia sposobem na bezrobocie młodzieży
  • park technologiczny jako wykorzystanie potencjału akademickiego miasta
  • lepsze warunki do powstawania małych i średnich firm.
 3. Sprawna i bezpieczna komunikacja
  • dwupasmowa droga ekspresowa z Warszawy do Białegostoku
  • obwodnica wokół Białegostoku
  • szybka kolej do Warszawy
  • lotnisko regionalne z połączeniami międzynarodowymi przy trasie warszawskiej.
 4. Program promocji Białegostoku
  • kampania reklamowa kulturalnych i turystycznych walorów Białegostoku i Podlasia
  • centrum informacji turystycznej o międzynarodowym zasięgu działania
  • Białystok centrum promocji produktów regionalnych.
 5. Działania na rzecz reformy urzędu miejskiego
  • struktura urzędu nastawiona na rozwój miasta, a nie administrowanie
  • biuro obsługi mieszkańców i informatyzacja urzędu.
 6. Więcej środków unijnych na rozwój Białegostoku i regionu
  • zmiana niesprawiedliwego podziału pieniędzy unijnych przez rząd.

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.