Program pomocy dla osób zagrożonych bezrobociem w Łapach

Kolejne interwencje w sprawie pracowników ZNTK Łapy - tym razem poseł

Robert Tyszkiewicz podjął działania mające na rozpoznanie mozliwości wdrożenia w zakładzie specjalnego programu pomocowego dla pracowników ZNTK Łapy. W tej sprawie odbyły się juz rozmowy z Marszałkiem Województwa, Wojewodą Podlaskim, przedstawicielami podlaskich urzędów pracy. Program opracowany wspólnie z zakładem pracy i powiatowym urzędem Pracy bazuje na tzw."pensjach postojowych", które w części są finansowane przez Fundusz Pracy. By jednak do tego doszło zakład musi opracować program naprawczy.
W sprawie pracowników ZNTK Łapy poseł Tyszkiewicz
wysłał zapytanie poselskie do Ministra Pracy; interwencje do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Białymstoku oraz do Starosty powiatu białostockiego.

Kolejne spotkanie robocze w tej sprawie - 7 kwietnia.

 

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.