Woj. Podlaskie wprowadzi program "Sport przeciw agresji"

Z inicjatywy posła na Sejm RP Roberta Tyszkiewicza i Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno odbyło się spotkanie, podczas którego dr Jarosław Klimczak zaprezentował program „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” . Założenia programu zostały zawarte w porozumieniu o współpracy podpisanym pomiędzy: Ministrem Sportu i Turystyki, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Zdrowia.

W spotkaniu udział wzięli: Komendant Wojewódzki Policji Igor Parfieniuk, Podlaski Wicekurator Oświaty Wiesława Ćwiklińska, Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański i członek Zarządu Jacek Piorunek oraz Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusz Arłukowicz. Na spotkaniu zostały zaprezentowane założenia, cele oraz narzędzia do realizacji programu, który ma na celu zmniejszenie poziomu agresji i przestępczości wśród nieletnich, poprawy usportowienia młodzieży oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach. Do programu przystąpiło już 6 województw i województwo podlaskiego będzie 7 regionem, które w maju powoła zespół koordynujący program i będzie go wdrażało. Program jest skierowany do samorządów oraz organizacji pozarządowych. Jego finansowanie to budżet państwa (4 ministerstwa) oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

- Jest to program długofalowy, który wokół swej idei skupia samorządy, administrację państwową, organizacje pozarządowe a finansowany jest w dużej mierze ze środków Unii Europejskiej – powiedział poseł na Sejm RP, Robert Tyszkiewicz.

– Dziś wszyscy uczestnicy spotkania podjęli decyzję, że program powinien zostać wdrożony w naszym województwie, z czego bardzo się cieszę. Co ważne, program ten zakłada również podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, a więc korzyść jest podwójna.

- W imieniu prezydenta Białegostoku deklaruję chęć przystąpienia do programu – dodał Zastępca Prezydenta Białegostoku, Tadeusz Arłukowicz. – W białostockich szkołach mamy infrastrukturę, która nie jest w pełni wykorzystana. Popularność i powodzenie programu „Wychowawca podwórkowy”, który był realizowany w Białymstoku pokazuje, że organizowanie zajęć sportowych jest dobrym sposobem na odciągnięcie młodzieży od zachowań patologicznych. Szkoły, które przystąpią do programu i złożą stosowne wnioski mają szansę na środki na zakup sprzętu sportowego. Nauczyciele zaś nie tylko mają szansę na podniesienie swoich kwalifikacji, ale też na dorobienie do pensji – zajęcia prowadzone z młodzieżą w ramach programu są płatne.

PUW/jg

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.