Nota biograficzna

ROBERT TYSZKIEWICZ - BIOGRAFIA

Urodzony 7 czerwca 1963 r. Polityk, poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji, wydawca, działacz społeczny, przedsiębiorca. Abiturient Uniwersytetu Warszawskiego filii w Białymstoku, kierunek filologia polska (ukończył studia, nie złożył pracy magisterskiej). Przewodniczacy Regionu Podlaskiego Platformy Obywatelskiej, członek Zarządu Krajowego PO. Żonaty, ma dorosłego syna Michała.

W wieku 17 lat rozpoczął działalność opozycyjną, z tego powodu został relegowany z II LO w Białymstoku. Maturę zdał wieczorowo. W 1982 r. założył w Białymstoku podziemną organizację: Młodzieżowy Komitet Obrony Społecznej (MłoKOS). W latach 1982-1989 założyciel, organizator druku, wydawca i redaktor podziemnego pisma „Nasz Głos”, inicjującego działania opozycyjne białostockiej młodzieży. Od 1983 współpracownik podziemnej Tymczasowej Komisji Regionalnej „Solidarności” Białystok. Za działalność opozycyjną aresztowany w 1983 r., zwolniony na mocy amnestii. W 1984 r. ponownie aresztowany, po dwóch tygodniach zwolniony ze względu na stan zdrowia. W 1986 r. jako student białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego kierował opozycyjnym Ruchem Solidarności Młodych.

W latach 1988-1989 członek i rzecznik prasowy jawnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Białystok, w latach 1989-1990 członek Prezydium Zarządu Regionu Białystok NSZZ „S”. W latach 1990 – 1992 zastępca redaktora naczelnego pisma białostockiej „S” - „Tygodnika Białostockiego”, potem redaktor naczelny pisma „Plus”, poświęconego tematyce wschodniej. W 1992 r. założył w Białymstoku własną firmę wydawniczą i kierował nią do 2007 r.

Poseł na Sejm RP V i VI kadencji, klub: Platforma Obywatelska. W Sejmie V kadencji zasiadał w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W VI kadencji Sejmu - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Białorusi (założonego z jego inicjatywy) oraz członek Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą.

W 2015 r. rozpoczął swoją czwartą kadencję w Sejmie. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego ds. Białorusi (założonego z jego inicjatywy) oraz członkiem Komisji Mniejszosci Narodowych i Etnicznych.

W Platformie Obywatelskiej od 2001 r. W latach 2003-2006 przewodniczący struktur miejskich PO w Białymstoku. W latach 2006-2010 r. przewodniczący Regionu Podlaskiego PO RP. W październiku 2013 roku został ponownie wybrany przewodniczącym Regionu Podlaskiego Platformy Obywatelskiej. Jest również członkiem Zarządu Krajowego PO.  

 

 

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2018 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2018: Piotr Robert Konopelko.