Projekt utworzenia Muzeum Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach (Białoruś)

Poseł Robert Tyszkiewicz wystąpił do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z inicjatywą objęcia patronatem realizacji projektu dotyczącego utworzenia Muzeum Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach na Białorusi.

To właśnie w tej miejscowości (pozostającej do 1939 r w granicach Polski) urodził się Czesław Juliusz Wydrzycki. O utworzeniu we wsi muzeum Czesława Niemena rozmaite grupy fanów twórczości Czesława Niemena mówią już od kilku lat. Poseł Tyszkiewicz postanowił jednak nadać tej inicjatywie oficjalny bieg.

Z przyjemnością informuję, iż projekt ten spotkał się z przychylnym przyjęciem ministerstwa i stanie się przedmiotem dyskusji podczas najbliższego posiedzenia Polsko-Białoruskiej Komisji Konsultacyjnej ds. dziedzictwa Kulturowego.

Ponadto otrzymaliśmy notatkę z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKIDN, który  poinformował, iż sprawa ta stanie się również jednym z tematów oficjalnych rozmów z białoruskimi władzami. O projekcie jest także powiadomiony  Konsulat Generalny RP w Grodnie oraz Instytut Polski w Mińsku.

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2022 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2022: Piotr Robert Konopelko.