Wizyta społeczników z Białorusi

Dziś spotkałem się z przedstawicielami koalicji centroprawicowej i organizacji społecznych ze Słonima (obwód Grodzieński Białorusi). Spotkanie było okazją do przekazania polskich doświadczeń w budowaniu samorządu terytorialnego i rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Pogranicze polsko-białoruskie jest bardzo ważnym obszarem po obu stronach granicy, a wprowadzenie Małego Ruchu Granicznego pomiędzy naszymi państwami, poszerzenie kontaktów międzyludzkich, współpracy transgranicznej, wspólnych inwestycji i handlu jest kluczem do jego rozwoju.

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2023 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2023: Piotr Robert Konopelko.