Zawsze w służbie dla regionu, czyli co już udało mi się zrobić dla Podlasia

3

Zrobić jak najwięcej dla województwa podlaskiego - to moja misja, której jestem wierny od pierwszego dnia bycia posłem, czyli od jesieni 2005 roku. Przez pięć lat udało mi się przeprowadzić. wiele ważnych spraw dla naszego regionu. Poniżej przedstawiam tylko najważniejsze z nich.

Fabryka koncernu Ikea w gminie Orla 
Przez półtora roku pilotowałem inwestycję koncernu Ikea w gminie Orla, przeprowadzając
ją przez biurokratyczne rafy. Wspomagałem samorządowców gminnych i powiatowych oraz
przedstawicieli koncernu, otwierając im drzwi do warszawskich ministerstw. Udało się.
Obecnie to być największa fabryka w Europie Środkowo-Wschodniej. Zapewnia tysiące miejsc pracy mieszkańcom
województwa podlaskiego oraz okolicznych regionów.

Umowa o małym ruchu granicznym między Polską a Białorusią
Od wielu miesięcy pracowaliśmy nad wprowadzeniem przepisów, które umożliwią mieszkańcom strefy przygranicznej bezwizowe przekraczanie granicy między Polską a Białorusią. Wiedziałem, jak ważna jest to sprawa dla mieszkańców woj. podlaskiego. Po wielu negocjacjach ze stroną białoruską protokół uzgodnień został podpisany. W Sejmie byłem posłem sprawozdawcą tej ustawy - i myślę, że podczas prac pobiliśmy jakiś rekord... Trzy czytania w Sejmie odbyły się w ciągu dwóch dni! A 22 czerwca ustawę podpisał wykonujący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski.

Odrolnienie gruntów w Trywieży
Swoimi interwencjami doprowadziłem do wydania przez Ministerstwo Rolnictwa pozytywnej decyzji o odrolnieniu gruntów w Trywieży, gmina Hajnówka. Powstaje tam zakład ceramiczny ważny dla kilku podlaskich powiatów. Były jednak poważne, choć czysto formalne problemy z odrolnieniem gruntów. Interweniowałem w Ministerstwie Rolnictwa - z powodzeniem.

Ważne dla regionu poprawki w budżecie
Przez trzy kolejne lata udało mi się wprowadzić do budżetu państwa poprawkę o dofinansowaniu remontu monastyru w Supraślu. To miejsce znaczące dla polskich wyznawców prawosławia, dlatego cieszę się, że monastyr jest remontowany ze środków budżetowych.

Natomiast w budżecie na 2010 rok doprowadziłem do wprowadzenia poprawki, która pozwoliła Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku na kontynuację rozbudowy.

Moje interwencje spowodowały też, że białoruskie Radio Racja, nadające z Białegostoku, uzyskało dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.Bez niej musiałoby zawiesić nadawanie.

Basen w Hajnówce i aula w Białymstoku
Moje wsparcie pomogło również Urzędowi Miejskiemu w Hajnówce w uzyskaniu dofinansowania na dokończenie budowy parku wodnego w Hajnówce. Chociaż sytuacja finansowa tej inwestycji była trudna, zaangażowanie wielu ludzi, w tym także moje, pomogło doprowadzić przedsięwzięcie do końca. Dziś basen służy wszystkim mieszkańcom tego miasta.

Byłem również "łącznikiem" między władzami Uniwersytetu w Białymstoku a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie finansowania budowy auli Wydzału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Udało się. Minister Barbara Kudrycka ze zrozumieniem podeszła do naszych argumentów i zgodziła się na częściowe sfinansowanie inwestycji. W uznaniu dla mego zaangażowania na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę auli rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Jerzy Nikitorowicz wręczył mi statuetkę uniwersyteckiego Viktora - za co bardzo dziękuję (zdjęcie obok dokumentuje ten właśnie moment, obok mnie: rektor UwB Jerzy Nikitorowicz i pani dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB)

Jak na co dzień pomagam mieszkańcom woj. podlaskiego?
Moje biuro poselskie interweniowało kilkaset razy w sprawach ważnych dla mieszkańców woj. podlaskiego. Dzięki mnie uruchomiona zostało Mobilne Biuro Interwencji Obywatelskich, które pod kierownictwem mecenasa Łukasza Prokoryma świadczy pomoc prawną wszystkim potrzebującym w biurach Platformy Obywatelskiej we wszystkich powiatach województwa podlaskiego. W biurze pracują podlascy prawnicy - za ich ogromne zaangażowanie oraz poświęcanie wolnego czasu osobom potrzebującym bardzo serdecznie dziękuję.

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2023 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2023: Piotr Robert Konopelko.