Mój region

Spis treści


Jestem białostoczaninem i białostockim posłem. Całe moje życie związane jest z Białymstokiem i regionem podlaskim. Główne cele mojej działalności publicznej zawsze dotyczyły więc rozwoju województwa podlaskiego. Sformułowałem je w 2001 roku, gdy tylko włączyłem się w działalność Platformy Obywatelskiej. W 2005 roku, już jako poseł,  rozpocząłem ich realizację na poziomie parlamentarnym.

Dziś mogę z podniesioną głową powiedzieć: wiele udało mi się zrobić (choć wciąż wiele pozostało do zrobienia). Było to możliwe dzięki wysiłkowi mojemu i tych ludzi, którzy – tak jak ja – chcą wspierać i wspierają region podlaski.

 

Białystok – centrum rozwojowym województwa POdlaskiego

Szybki rozwój województwa jest możliwy tylko wtedy, gdy jego stolica dostarcza impulsów rozwojowych, wykazuje się inicjatywą i gwarantuje miejsca pracy. Dlatego od początku postawiłem na rozwój Białegostoku. To miasto ma ogromny potencjał, którego źródłem są przede wszystkim dobrze wykształceni, kreatywni i przedsiębiorczy mieszkańcy. Do wykorzystania ich  potencjału potrzebny był jednak dobry gospodarz. Znalazłem go. I widać efekty – stolica województwa podlaskiego to dzisiaj zupełnie inne miasto niż jeszcze sześć lat temu.

- w 2006 r. przekonałem Tadeusza Truskolaskiego, wówczas ekonomistę z białostockiego uniwersytetu, by wystartował w wyborach na prezydenta Białegostoku. Jako szef jego kampanii wyborczej przekonałem też białostoczan, by postawili na Tadeusza Truskolaskiego. Udało się, wygraliśmy wybory. Pod rządami nowego prezydenta miasto bardzo się zmieniło – nowe drogi, prawdziwy plac miejski w centrum, przyjazna komunikacja, nowoczesne boiska. Pozytywną ocenę działań Tadeusza Truskolaskiego wystawili mu sami mieszkańcy, w listopadzie 2010 r. wybierając go prezydentem Białegostoku na drugą kadencję. 

- Białystok skutecznie wykorzystuje fundusze europejskie – jest dziś jednym z liderów w Polsce w tej dziedzinie. Osobiście wielokrotnie wspierałem działania prezydenta Truskolaskiego, aby uzyskać dotacje na ważne dla miasta inwestycje, takie jak kupno nowych autobusów czy budowa zakładu termicznej utylizacji odpadów.

- rozwój Białegostoku i całego regionu zależy także od poziomu szkół i uczelni wyższych, dlatego angażowałem się we wsparcie wielu ich inicjatyw. Pomogłem m.in. Uniwersytetowi w Białymstoku  w zdobyciu dotacji na budowę auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytetowi Medycznemu – w uzyskaniu dotacji Skarbu Państwa na rozbudowę szpitala klinicznego, Zespołowi Szkół Muzycznych – w uzyskaniu dotacji na rozbudowę szkoły. 

- przyszłość Podlaskiego zależy od możliwości, jakie dziś stworzymy najmłodszym. W tym celu wyszedłem z inicjatywą powołania fundacji „Fundusz Białystok Ojcu Świętemu”, która pomaga najzdolniejszej młodzieży z Białegostoku - z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź ekonomicznym. Fundusz przekazuje im stypendia i udziela wsparcia materialnego i edukacyjnego. Dziś Fundusz pomaga już kilkudziesięciu młodym białostoczanom.

- zachowanie pamięci o wydarzeniach, które ukształtowały naszą tożsamość, uważam za jedno z najważniejszych zadań każdej społeczności. Stąd moja inicjatywa budowy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. To przecież z rampy na białostockiej Węglówce wywożono na Sybir polskie rodziny. W sumie na Wschód trafiło ponad 330 tysięcy obywateli polskich – to w przybliżeniu tyle, ile dziś liczy cały Białystok. Wśród wywiezionych była moja matka. Wciąż niewiele mówi się o deportacjach, tymczasem w wielu polskich rodzinach właśnie doświadczenie wywózki ukształtowało losy kolejnych pokoleń. Trzeba zadbać o pamięć o tych wydarzeniach. Dziś projektem Muzeum Pamięci Sybiru zajmuje się Muzeum Wojska w Białymstoku, ma on wsparcie prezydenta miasta Tadeusza Truskolaskiego i prezesa Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia. Ja jestem jego ambasadorem na poziomie krajowym. 13 kwietnia 2011 r. w Sejmie RP otworzyliśmy ekspozycję na ten temat  - patronat honorowy nad nią objął marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna.


 

POdlaskie otwarte na inwestorów

Inwestor strategiczny o znaczeniu ogólnopolskim, a nawet europejskim, ulokowany w województwie podlaskim – marzyliśmy... Taki inwestor na zawsze zmienia przecież krajobraz gospodarczy regionu. Niewielu wierzyło, że nasze marzenie może się spełnić. A jednak! W gminie Orla (powiat bielski) powstaje pierwsza z całego kompleksu fabryk międzynarodowego koncernu Ikea. Docelowo będzie to najrozleglejsza w Europie fabryka Ikei, dająca 2 tysiące nowych miejsc pracy. To obecnie największa inwestycja zagraniczna w Polsce. Jej uruchomienie radykalnie poprawi sytuację społeczno-ekonomiczną powiatu bielskiego oraz jego sąsiadów – powiatów: hajnowskiego, siemiatyckiego i białostockiego.

Tej inwestycji nie byłoby w naszym regionie, gdyby nie praca lokalnych samorządowców: wójta Orli Piotra Selwesiuka oraz wicestarosty bielskiego Piotra Bożko. Wiele pracy włożył w nią także ówczesny wojewoda podlaski Maciej Żywno. 
Jako jedyny z podlaskich posłów służyłem pomocą przy rozwiązywaniu niezliczonej ilości problemów na poziomie wielu instytucji państwowych:

- w listopadzie 2008 r. samorządowcy poinformowali mnie o zainteresowaniu Ikei inwestycją w naszym regionie. Niezbędne było przekonanie Agencji Nieruchomości Rolnych, do której należała część gruntów, by sprzedała je koncernowi pod inwestycję.

- zorganizowałem spotkanie z ówczesnym wicepremierem Grzegorzem Schetyną, oraz z szefem Agencji Nieruchomości Rolnych i prezesem Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Uzyskaliśmy ich pełne wsparcie dla inwestycji w gminie Orla. Od tej pory regularnie kontaktowałem się z ANR i PAIiIZ.

- o tym, że trzeba zainwestować w Orli, przekonany był również Marian Grabiński, przedstawiciel inwestora i przyjaciel Ingvara Kamprada, właściciela Ikei. To on przekonywał koncern, by nie zmieniać lokalizacji inwestycji - mimo niezliczonych przeszkód  technicznych

- na początku 2010 r. interweniowałem w Ministerstwie Rolnictwa, które wydało negatywną opinię w sprawie odrolnienia gruntów pod tę inwestycję. Po mojej interwencji sprawę rozpatrzono jeszcze raz i tym razem decyzja była pozytywna

- wciąż jestem uczestnikiem rozmów Ikei z instytucjami państwowymi podczas uzgodnień kwestii logistycznych, niezbędnych przy inwestycji tej wielkości


 

POdlaskie łatwo dostępne

Budowa szybkich połączeń komunikacyjnych to jeden z fundamentów rozwoju naszego regionu. Rozwój komunikacji trzeba jednak harmonijnie łączyć z ochroną bezcennej przyrody, która jest ogromną wartością województwa podlaskiego. Szukanie kompromisowych rozwiązań zajmuje czas, dlatego obecnie w tej dziedzinie znajdujemy się w połowie drogi. Jestem jednak przekonany, że idziemy we właściwym kierunku.

- udało mi się, razem z posłem Leszkiem Cieślikiem, doprowadzić do zawarcia kontraktu na rzecz doliny Rospudy - między rządem a samorządami lokalnymi. Dziś dolina Rosudy jest bezpieczna, trwają prace projektowe nad budową obwodnicy Augustowa o przebiegu zaakceptowanym przez środowiska ekologiczne (inwestycja ma być gotowa jesienią 2014 roku), a  gminy rejonu rzeki Rospudy mają do wykorzystania 100 mln zł rządowego wsparcia na proekologiczne inwestycje.

- trwa modernizacja drogi S8 Warszawa- Białystok na odcinku Białystok – Jeżewo, budowana jest obwodnica Zambrowa i Wiśniewa Zbudowano już nowoczesną obwodnicę Wasilkowa, drogę S8 na odcinku Białystok – Katrynka oraz ważne dla nas fragmenty trasy Warszawa – Białystok: odcinek z Radzymina do Wyszkowa oraz obwodnicę Wyszkowa

- rząd Donalda Tuska przygotowuje się do powołania specjalnej spółki, której zadaniem będzie wybudowanie drogi ekspresowej S 19, z przejścia w Kuźnicy Białostockiej, przez Białystok i Lublin, aż do przejścia w Barwinku na granicy ze Słowacją. 

W dziedzinie nadrabiania zapóźnień komunikacyjnych czeka nas jeszcze wiele pracy. Parlamentarzyści województwa podlaskiego biorą tu na siebie zadanie szczególne: lobbowania na rzecz inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Liczy się skuteczność, zrozumienie potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców, ale też – cierpliwe dążenie do jasno określonego celu. Potrafię to robić.


 

POdlaskie otwarte na Wschód

Otwarcie się na Wschód jest niezbędne do dalszego rozwoju województwa podlaskiego. Kraje położone za naszą wschodnią granicą to nasi najbliżsi sąsiedzi. Regularnie prowadzona z nimi wymiana gospodarcza, społeczna i kulturalna  to ważny filar naszej przyszłości. Najpierw jednak musi nastąpić zbliżenie Białorusi do Unii Europejskiej. Tylko współpraca tego kraju ze Wspólnotą Europejską gwarantuje nam swobodny handel, wymianę gospodarczą, społeczną i kulturalną – a więc także dynamiczny rozwoju naszego regionu.

- Polska podpisała umowę o małym ruchu granicznym, która umożliwia ruch bezwizowy obywateli Polski i Białorusi, zamieszkujących strefę o szerokości 30 km od granicy. W 2010 r. umowę tę przyjął polski Sejm – i to w rekordowym tempie, bo zaledwie w ciągu dwóch dni! Jestem dumny z tego, że byłem sejmowym sprawozdawcą tej ustawy. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ją niezwłocznie. Niestety, dotychczas Aleksander Łukaszenko nie złożył podpisu pod ustawą, co na razie przesunęło jej wejście w życie.

- byłem i jestem gorącym zwolennikiem wejścia Białorusi do programu Partnerstwa Wschodniego – PW umożliwia bowiem temu państwu kontakty z krajami Unii Europejskiej, korzystanie z ich doświadczeń przy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, ale też – stabilnej gospodarki. Przekonamy się, czy władze białoruskie wykorzystają tę szansę, czy przyjdzie nam poczekać na nowe, demokratycznie wybrane władze tego państwa.

- wielokrotnie wspierałem inicjatywy mniejszości białoruskiej w Polsce oraz Polaków – na Białorusi

- jestem gorącym zwolennikiem demokratyzacji Białorusi i otwierania się krajów Unii Europejskiej na białoruskie społeczeństwo – o mojej działalności w tym zakresie czytaj szerzej: http://beta.roberttyszkiewicz.pl/bialorus


 

POdlaskie warte zmian

Znaczna część  powiatów Podlaskiego potrzebuje silnego wsparcia – ze względu na wieloletnie zapóźnienia infrastrukturalne. Jednak  południowo-wschodnia część województwa, czyli powiaty: hajnowski, bielski i siemiatycki, to subregion szczególnie zaniedbany cywilizacyjnie. Jednocześnie jest on bardzo cenny: przyrodniczo – tutaj znajduje się słynna na całą Europę Puszcza Białowieska; kulturowo oraz społecznie – mieszkańcy tych terenów utożsamiają się z wieloma narodowościami, tworząc fascynującą mieszankę kultur i tradycji – znak rozpoznawczy Podlasia, słynny w całej Europie.

Postanowiłem, że jako poseł zrobię wszystko, aby dać silny impuls rozwojowy południowo-wschodniemu Podlasiu.

- od kwietnia 2011 r. razem z senatorem Włodzimierzem Cimoszewiczem zabiegam o wpisanie do unijnego programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2014-2020 specjalnego programu pod nazwą „Zrównoważony Rozwój Regionu Puszczy Białowieskiej”. Chodzi o przeznaczenie kilkudziesięciu milionów euro na inwestycje i projekty prorozwojowe na terenie powiatu hajnowskiego, które z jednej strony podniosą jakość życia mieszkańców, a z drugiej – znacząco poprawią stan środowiska w Regionie Puszczy Białowieskiej. Prowadzimy konsultacje na ten temat - na poziomie lokalnym, regionalnym, rządowym i europejskim (szerzej: http://beta.roberttyszkiewicz.pl/program-puszcza)

- jako jedyny podlaski poseł zaangażowałem się w przygotowanie inwestycji strategicznej dla całego regionu - budowę kompleksu fabryk międzynarodowego koncernu Ikea, który powstaje w gminie Orla, powiat bielski - szerzej: http://roberttyszkiewicz.pl/moj-region?start=1

http://roberttyszkiewicz.pl/aktualnosci/10-aktualnosci/435-fabryka-ikea-w-gminie-orla-otwarta

- wsparłem ważne dla tych terenów inwestycje: budowę zakładu ceramiki budowlanej w Trywieży (interweniowałem w sprawie odrolnienia gruntów pod tę inwestycję w Ministerstwie Rolnictwa) oraz budowę aquaparku w Hajnówce (nagrodzonego  Nagrodą Konsumentów w konkursie Podlaska Marka Roku 2010). 


 

POdlaskie – siła mniejszości

Województwo podlaskie zamieszkują przedstawiciele różnych kultur, wyznań i narodowości. Jednym z najsilniejszych regionalnie jest środowisko osób wyznania prawosławnego. Przez wiele lat stało ono nieco z boku głównego nurtu życia publicznego – z powodu braku przestrzeni do takiej działalności. Byłem i jestem przekonany, że kluczowym elementem rozwoju Podlaskiego jest włączenie tego środowiska do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu publicznym. Jako poseł i przewodniczący Regionu Podlaskiego Platformy Obywatelskiej podjąłem w tym zakresie wiele inicjatyw:

- w 2006 roku podlaska Platforma Obywatelska pod moim przewodnictwem zawarła porozumienie z Forum Mniejszości Podlasia o starcie z list PO przedstawicieli tej organizacji w wyborach samorządowych w Białymstoku

- w 2006 r. przedstawiciel środowiska prawosławnego – Aleksander Sosna – został jednym z wiceprezydentów Białegostoku. Obecnie sprawuje tę funkcję drugą kadencję

- w 2010 roku Forum Mniejszości Podlasia na mocy kolejnego porozumienia wystawiło swoich przedstawicieli na listach PO zarówno do samorządu miejskiego, jak i do sejmiku wojewódzkiego

- w 2010 roku Aleksander Sosna dzięki mojemu wsparciu został doradcą społecznym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. społeczności prawosławnej i mniejszości białoruskiej w Polsce


 

POdlaskie – nowe otwarcie POlityczne

Za mojej kadencji jako przewodniczącego Regionu Podlaskiego Platformy Obywatelskiej RP (lata 2006-2010) partia ta zwiększyła liczbę członków z 500 do 1500. Stworzyliśmy struktury we wszystkich podlaskich powiatach. Wygraliśmy wybory na prezydenta Białegostoku. Doprowadziliśmy do przełomu politycznego w województwie podlaskim, którym do tej pory rządziły koalicje partii ultraprawicowych – w styczniu 2008 r. przejęliśmy władzę w województwie dzięki koalicji z PSL. Obecnie PO rządzi w regionie już drugą kadencję. Zawarliśmy także porozumienie ze środowiskiem prawosławnym, które po raz pierwszy dało mieszkańcom naszego regionu szansę na wspólną pracę dla dobra publicznego. To ważne osiągnięcia podlaskiej PO. Jestem z nich dumny.

Osobiście kierowałem też zwycięskimi dla PO kampaniami wyborczymi: Barbary Kudryckiej, która w 2004 r. wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego (dziś jest Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2004 r. sam namówiłem ją do wejścia w politykę), oraz  - w 2006 roku - Tadeusza Truskolaskiego, obecnego prezydenta Białegostoku.

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2023 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2023: Piotr Robert Konopelko.