Robert Tyszkiewicz

Polityk, poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji, wydawca, działacz społeczny, przedsiębiorca. Abiturient Uniwersytetu Warszawskiego filii w Białymstoku, kierunek filologia polska (ukończył studia, nie złożył pracy magisterskiej). Przewodniczacy Regionu Podlaskiego Platformy Obywatelskiej, członek Zarządu Krajowego PO. Żonaty, ma dorosłego syna Michała.

 • W wieku 17 lat rozpoczął aktywną działalność przeciwko władzom komunistycznym, z tego powodu został relegowany z II LO w Białymstoku. Maturę zdał wieczorowo. W latach 1982 – 1985 razem z Janem Budelem, Arturem Janem Szczęsnym i Mirosławem Małyszko założył w Białymstoku podziemną organizację: Młodzieżowy Komitet Obrony Społecznej (MłoKOS), był jej przewodniczącym. W latach 1982-1989 założyciel, organizator druku, wydawca i redaktor podziemnego pisma „Nasz Głos”, inicjującego działania opozycyjne białostockiej młodzieży. Od 1983 współpracownik podziemnej Tymczasowej Komisji Regionalnej „Solidarności” Białystok.
 • Za swoją działalność opozycyjną 12 kwietnia 1983 r. został aresztowany. Przetrzymywany w areszcie KW MO w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza i w Areszcie Śledczym w Białymstoku przy ul. Kopernika. Konsekwentnie odmawiał składania zeznań, przez tydzień głodował. W lipcu 1983r. zwolniony na mocy amnestii. Natychmiast wrócił do działalności opozycyjnej. W marcu 1984 r. ponownie aresztowany, podjął głodówkę protestacyjną, po dwóch tygodniach został zwolniony ze względu na stan zdrowia. W lipcu 1984 r. śledztwo umorzono na mocy amnestii.
 • W 1986 r. jako student białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego kierował opozycyjnym Ruchem Solidarności Młodych. W latach 1988-1989 członek i rzecznik prasowy jawnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Białystok, w latach 1989-1990 delegat na Walny Zjazd Delegatów Regionu Białystok NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium Zarządu Regionu Białystok NSZZ „S”, w 1990 r. delegat na II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”.
 • Od początku lat 90-tych rozwijał swoją działalność jako redaktor i wydawca. W latach 1990 – 1992 zastępca redaktora naczelnego pisma białostockiej „S” - „Tygodnika Białostockiego”, potem redaktor naczelny pisma „Plus”, poświęconego tematyce wschodniej. W 1992 r. założył w Białymstoku własną firmę wydawniczą i kierował nią do 2007 r.
 • Z Platformą Obywatelską związany od początku jej istnienia, czyli od zjazdu w hali Olivii w Gdańsku w 2001 r. W latach 2003-2006 przewodniczący Zarządu Miejskiego PO w Białymstoku.
 • W 2004 r. wprowadził do polityki prof. Barbarę Kudrycką (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rządzie Donalda Tuska, obecnie posłanka w Parlamencie Europejskim) – kierował jej zwycięską kampanią do Parlamentu Europejskiego. W 2005 r. został wybrany posłem Platformy Obywatelskiej z woj. podlaskiego. W Sejmie V kadencji zasiadał w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Jesienią 2006 r. wprowadził do polityki prof. Tadeusza Truskolaskiego – kierował jego zwycięską kampanią wyborczą na prezydenta Białegostoku. Doprowadził do zawarcia porozumienia i trwałej współpracy PO ze środowiskiem prawosławnym w samorządzie Białegostoku i samorządzie województwa podlaskiego.
 • W 2007 roku po raz drugi został wybrany do Sejmu. Pracował jako wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Białorusi oraz członek Komisji ds. Łączności z Polakami za granicą.  W 2005 r. zainicjował i współtworzył powołanie fundacji „Fundusz Białystok Ojcu Świętemu”, kierowanej przez ks. Andrzeja Kołpaka, proboszcza parafii Św. Ojca Pio w Białymstoku. Obecnie jest członkiem zarządu tej fundacji.
 • W 2011 r. rozpoczął swoją trzecią kadencję w Sejmie. Do 1 października 2014 r. wiceprzewodniczący, później przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych. Był również przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego ds. Białorusi (założonego z jego inicjatywy) oraz członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu. Pełnił też funkcję sekretarza Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego. 
 • W 2009 r. kierował ogólnopolską akcją Platformy Obywatelskiej "POwiedz Tak! Polskiej wsi". W 2014 r. organizował ogólnopolską akcję Platformy Obywatelskiej wsparcia dla Ukrainy, w czasie fali protestów na kijowskim Majdanie.
 • W październiku 2013 roku został ponownie wybrany przewodniczącym Regionu Podlaskiego Platformy Obywatelskiej. Jest również członkiem Zarządu Krajowego PO. 
 • Funkcję Przewodniczącego Regionu Podlaskiego Platformy Obywatelskiej RP pełnił w latach 2006-2010 oraz od października 2013 r. do dziś. Jest również członkiem Zarządu Krajowego.
 • W 2015 r. wybrany do Sejmu po raz czwarty. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagrnaicnzych i przeowdniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Białorusi. jest też członkiem Komisji Mniejszosci Narodowych i Etnicznych.    
 • Od 2016 r. pełni funkcję krajowego koordynatora Klubów Obywatelskich.

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2023 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2023: Piotr Robert Konopelko.