Moim priorytetem w Sejmie jest polityka zagraniczna. W Sejmie walczę też o ważne sprawy Białegostoku i Podlasia.


W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji jestem:

  • wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych
  • członkiem Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych
  • przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Białorusi.

milink04

W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji byłem: przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Białorusi, przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, członkiem Komisji Kultury i Środkó Przekazu, członkiem Podkomisji ds. Partnerstwa Wschodniego

1. Zajmuję się polską polityką zagraniczną, głównie w zakresie jej kierunków wschodnich. Moim priorytetem jest Białoruś. Byłem polskim mężem zaufania Związku Polaków na Białorusi, kierowanym przez Andżelikę Borys. Od 2005 roku, czyli od momentu, gdy zostałem wybrany posłem, na poziomie parlamentarnym działam na rzecz wolnej i demokratycznej Białorusi. To z mojej inicjatywy w Sejmie powołany został Parlamentarny Zespół ds. Białorusi, któremu przewodniczę już trzecią kadencję. Mieszkam w województwie podlaskim - regionie graniczącym z Białorusią, dlatego wiem, jak ważne jest także dla nas, Polaków, by nasi sąsiedzi żyli w normalnym, bezpiecznym kraju. Pomoc Białorusinom w tworzeniu fundamentów do budowy demokracji to jeden z priorytetów mojej publicznej służby. Zajmuję się także relacjami polsko-rosyjskimi, bliska jest mi również Ukraina i jej problemy.

Na zdjęciu obok: w Sejmie rozmawiam z jednym z liderów białoruskiej opozycji, Aleksandrem Milinkiewiczem.

2. W Sejmie działam też oczywiście na rzecz mojego miasta - Białegostoku oraz mojego regionu - województwa podlaskiego. Wydobywanie jego potencjału, promowanie go na forum ogólnopolskim oraz pomaganie Podlasianom w realizowaniu wartościowych projektów - to moja najważniejsza misja. Realizuję ją w Sejmie, ale i poza Sejmem, podczas codziennej poselskiej pracy w regionie i kraju.

Co już udało mi się zrobić dla regionu - zobacz tutaj:

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami o moich sejmowych wypowiedziach, zapytaniach i interpelacjach zapraszam na moją stronę sejmową:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/posel.xsp?id=410&type=A

3. W VII kadencji Sejmu RP moje biuro poselskie interweniowało kilkaset razy w sprawach ważnych dla mieszkańców woj. podlaskiego. Dzięki mnie w VI kadencji Sejmu RP w moim biurze uruchomiona została bezpłatna poradnia prawna, którbezpłatnie świadczyła pomoc prawną wszystkim potrzebującym - miesięcznie udzielała ok. 100 porad. W poradni pracowali białostoccy studenci prawa oraz absolwenci tego kierunku - za ich ogromne zaangażowanie oraz poświęcanie wolnego czasu osobom potrzebującym bardzo serdecznie dziękuję.

 

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2023 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2023: Piotr Robert Konopelko.