Oficjalna strona Roberta Tyszkiewicza

Polska Wschodnia 2.0

To czego dokonaliśmy na Podlasiu w ciągu ponad trzydziestu lat wolnej Polski może być źródłem naszej dumy. Z najbardziej zapóźnionego regionu, Podlasie zmieniło się we wschodzący region Polski. Niestety, dziś wojna i kryzys na wschodzie stawiają nasz dorobek pod znakiem zapytania. Nie możemy na to pozwolić.

Odpowiedzią jest Europa i nowy europejski program Polska Wschodnia 2.0, który przyniesie dodatkowe środki i wsparcie dla regionów wschodniej Polski na przezwyciężenie skutków wojny i blokady granic. To jasne, że taki program może wywalczyć jedynie rząd, który ma silną pozycję w Europie. Taki rząd gwarantuje jedynie Platforma Obywatelska.

Sektory w których dokonaliśmy zmian dla regionu:

Infrastruktura

W 2006 r. przekonałem Tadeusza Truskolaskiego, wówczas ekonomistę z białostockiego uniwersytetu, by wystartował w wyborach na prezydenta Białegostoku. Jako szef jego kampanii wyborczej przekonałem też białostoczan, by postawili na Tadeusza Truskolaskiego. Udało się, wygraliśmy wybory. Pod rządami nowego prezydenta miasto bardzo się zmieniło – nowe drogi, prawdziwy plac miejski w centrum, przyjazna komunikacja, nowoczesne boiska. Pozytywną ocenę działań Tadeusza Truskolaskiego wystawili mu sami mieszkańcy, w listopadzie 2010 r. wybierając go prezydentem Białegostoku na drugą kadencję.

Przyszłość

Przyszłość Podlaskiego zależy od możliwości, jakie dziś stworzymy najmłodszym. W tym celu wyszedłem z inicjatywą powołania fundacji „Fundusz Białystok Ojcu Świętemu”, która pomaga najzdolniejszej młodzieży z Białegostoku - z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź ekonomicznym. Fundusz przekazuje im stypendia i udziela wsparcia materialnego i edukacyjnego. Dziś Fundusz pomaga już kilkudziesięciu młodym białostoczanom.

Historia

Zachowanie pamięci o wydarzeniach, które ukształtowały naszą tożsamość, uważam za jedno z najważniejszych zadań każdej społeczności. Stąd moja inicjatywa budowy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. To przecież z rampy na białostockiej Węglówce wywożono na Sybir polskie rodziny. W sumie na Wschód trafiło ponad 330 tysięcy obywateli polskich – to w przybliżeniu tyle, ile dziś liczy cały Białystok. Wśród wywiezionych była moja matka. Wciąż niewiele mówi się o deportacjach, tymczasem w wielu polskich rodzinach właśnie doświadczenie wywózki ukształtowało losy kolejnych pokoleń. Trzeba zadbać o pamięć o tych wydarzeniach. Dziś projektem Muzeum Pamięci Sybiru zajmuje się Muzeum Wojska w Białymstoku, ma on wsparcie prezydenta miasta Tadeusza Truskolaskiego i prezesa Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia. Ja jestem jego ambasadorem na poziomie krajowym. 13 kwietnia 2011 r. w Sejmie RP otworzyliśmy ekspozycję na ten temat - patronat honorowy nad nią objął marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna.

Dowiedz się więcej o założeniach działań politycznych:

POdlaskie dla inwestorów

POdlaskie łatwo dostępne

POdlaskie otwarte na Wschód

POdlaskie warte zmian

POdlaskie - siła mniejszości

POdlaskie - nowe otwarcie POlityczne

Robert Tyszkiewicz

Działania w związku z sytuacją na Białorusi

W Sejmie działam też oczywiście na rzecz mojego miasta - Białegostoku oraz mojego regionu - województwa podlaskiego.

Wydobywanie jego potencjału, promowanie go na forum ogólnopolskim oraz pomaganie Podlasianom w realizowaniu wartościowych projektów - to moja najważniejsza misja. Realizuję ją w Sejmie, ale i poza Sejmem, podczas codziennej poselskiej pracy w regionie i kraju.